Územní studie Nová Paka - Slovany

Lokalita Slovany jih je západní okrajovou částí města Nová Paka. Jedná se o klidnou obytnou okrajovou městskou čtvrť. Zdejší pozemky jsou vhodné pro stavbu samostatných rodinných domků. Terén se svažuje na jihozápad do údolí Brdského potoka. Pozemky nabízejí atraktivní výhledy na protější Poštmistrův kopec a dálkové průhledy směrem ke zřícenině hradu Kumburk. V blízkosti se nachází populární sportoviště se zimním stadionem a skiareálem Máchovka.

Cíle územní studie je navrhnout příjemná a funkční veřejná prostranství. Kostrou této lokality je kříž ulic. Prodloužení ulice Ruská je řešeno jako obytná zóna. Studie hledá optimální využití pozemků, která jsou průsečíkem zájmů všech majitelů. Představuje ilustrativní řešení možných využití jednotlivých stavebních parcel. Domy jsou umístěny na pomyslnou uliční čáru fasádou. Zbývá tak dost místa na zahradu za domem. Parkování aut je vhodné řešit garážemi, přístřešky či otevřenými stáními na stavebních pozemcích.

axo5.jpg
vykres.png
ptaci_pohled_priblizeny.jpg
ptaci_pohled_blizky.jpg
park_pohled.jpg
sp.jpg