Cheb - Prokopa Holého, obytný blok

Projekt ve formě územní studie se zabývá revitalizací obytného bloku v návaznosti na blízký park. Navrhujeme kompaktní městský blok, který vhodně doplňuje stávající zástavbu bytových domů. Vhodným urbanistickým návrhem lze kombinovat požadavky na optimální zastavěnost městských parcel s vytvořením příjemného vnitrobloku s obytnou hodnotou.

vnitroblok.jpg
zahradka.jpg
ulice_1.jpg
axo_pro.jpg
park_pohled.jpg
sp_pro.jpg